Kelapa Sawit

*Sila klik pada tajuk panduan yang dikehendaki


Panduan Dan Rujukan Asas

 • Bahan Tanaman Sawit Yang Disyorkan Oleh MPOB
 • Ciri Tanah Dan Kesesuaiannya Untuk Tanaman Sawit
 • Anggaran Hasi Sawit (Hasil Tuaian-mt/hektar/tahun)

Syor Pembajaan Sawit

 • Syor Pembajaan Sawit Tanah Gambut
 • Syor Pembajaan Sawit Tanah Pedalaman
 • Syor Pembajaan Sawit Tanah Pepasir

Penyakit Pada Peringkat Semaian

Peringkat Pemilihan Anak Benih

Perosak Pada Peringkat Semaian

Kaedah Kawalan Rumpai

 • Racun Rumpai Yang Disyorkan Untuk Kawalan Rumpai Di Tapak Semaian Sawit
 • Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Sekeliling Pangkal Pokok Kelapa Sawit Matang Dan Lorong Tuaian Buah Sawit
 • Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Kawasan Tanaman Sawit Muda
 • Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Terpilih

Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong

 • Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong Secara Teori Mengikut Tahunan Tanaman
 • Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong Secara Teori Mengikut Berat Tandan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Panduan Dan Rujukan Asas

Bahan Tanaman Sawit Yang Disyorkan Oleh MPOB

Ciri Tanah Dan Kesesuaiannya Untuk Tanaman Sawit

Anggaran Hasi Sawit (Hasil Tuaian-mt/hektar/tahun)

Image description

 

Kembali ke Senarai Tajuk


Syor Pembajaan Sawit

Syor Pembajaan Sawit Tanah Gambut

Syor Pembajaan Sawit Tanah Pedalaman

Syor Pembajaan Sawit Tanah Pepasir

 

Kembali ke Senarai Tajuk


Penyakit Pada Peringkat Semaian


Peringkat Pemilihan Anak Benih

Tiga Peringkat Pemilihan

  1. Peringkat awal ialah semasa anak benih hendak dialih dari polibeg kecil ke polibeg besar atau semasa anak benih berumur tiga bulan dari tarikh semai di tapak semaian satu peringkat. Biasanya 5%-10% anak benih tidak terpilih pada peringkat ini.
  2. Peringkat kedua ialah selepas daun terbuka untuk membentuk pinat. Biasanya 5%-10% anak benih tidak terpilih pada peringkat ini. Untuk mendapatkan anak benih yang bermutu, adalah disarankan tidak menghadkan jumlah peratus penakaian.
  3. Peringkat ketiga ialah sebelum anak benih ditanam di ladang iaitu setelah anak benih berumur 12 bulan dari tarikh semai. Anak benih yang tidak dipilih pada peringkat ini biasanya tidak melebihi 5%. Anak benih yang tidak terpilih hendaklah dimusnahkan.

 

Kembali ke Senarai Tajuk


Perosak Pada Peringkat Semaian


Kaedah Kawalan Rumpai

Racun Rumpai Yang Disyorkan Untuk Kawalan Rumpai Di Tapak Semaian Sawit

  1. Bagi mengawal rumpai jenis rumput seperti E. zindica (rumput sambau) dengan menggunakan gliposat pada kadar 1.5liter/450liter air (jangan disiram selama satu hari selepas semburan. Titis semburan boleh merosakkan pucuk dan pelepah baru).
  2. Bagi mengawal rumpai jenis rumput seperti E. indica (rumput sambau) don P.Conjugatum (rumput kerbau) sahaja : fluzifop-butyl pada kadar 1.5 liter/450 liter air.
  3. Bagi mengawal rumpai berdaun lebar atau rumput + rumpai berdaun lebar : glufosinat-ammonium pada kadar 3.5 liter/450 liter air.
  4. Bagi mengawal rumpai A.Gangetica (akar ruas-ruas), B.Iatifolia (rumput setawar) dan A.Conyzoides (rumput tahi ayam) : metsulfuron-metil pada kadar 70 gram/450 liter air.

Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Sekeliling Pangkal Pokok Kelapa Sawit Matang Dan Lorong Tuaian Buah Sawit

Image description

Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Kawasan Tanaman Sawit Muda

Image description

Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Terpilih

Image description

 

Kembali ke Senarai Tajuk


Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong

Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong Secara Teori Mengikut Tahunan Tanaman (umur pokok) PROGENI Tener (DxP)*

Image description

*Nota: Bagi BTS bermutu baik

Kadar Perahan Asas Minyak Dan Isirong Secara Teori Mengikut Berat Tandan (umur pokok) PROGENI Tener (DxP)*

Image description

*Nota: Bagi BTS bermutu baik

 

Kembali ke Senarai Tajuk