Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)

Program khas bagi membolehkan pekebun kecil menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi sampingan terpilih lain sama ada aktiviti ekonomi dalam kawasan ladang atau luar ladang bagi membantu mereka memperoleh pendapatan tambahan dengan menyediakan kemudahan kewangan berbentuk pinjaman mudah kepada pekebun kecil individu, koperasi-koperasi pekebun kecil dan syarikat-syarikat.

Sila klik sub-sub menu atau imej di sebelah kanan anda untuk mengetahui maklumat lebih lanjut. >>