Jualan Hasil Produk Ternakan

Kambing & Baka Anak Kambing Boer

Stok Pembiakan Kambing Boer Untuk Dijual

*Setakat 30 Jun 2011

Kambing Boer

Maklumat lanjut, anda boleh menghubungi:
1. Ketua Unit A.E.T - Pn. Naimah binti Yaacob
2. PPR Kawasan - En. Roslan bin Abdul Rahim

Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang


Baja Organik

Baja Organik Untuk Dijual

Baja Organik - Baja yang diproses daripada tinja kambing Boer

*Setakat 30 Jun 2011

Gambar Produk

Maklumat lanjut, anda boleh menghubungi:
1. Ketua Unit A.E.T - Pn. Naimah binti Yaacob
2. PPR Kawasan - En. Roslan bin Abdul Rahim

Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang