DIKEMASKINI PADA 13 FEBRUARI 2017

 

Peraturan Peperiksaan Perkhidmatan RISDA

1. Terma Dan Peraturan Peperiksaan Perkhidmatan RISDA

 

Peperiksaan Pengesahan Jawatan

1. Sukatan Peperiksaan

2. Contoh Soalan Peperiksaan

 

Peperiksaan Peningkatan Secara Lantikan (PSL)

1. Sukatan Peperiksaan

 

Nota-Nota Bacaan

1. Pentadbiran

2. Tanam Semula

3. Kewangan

4. Perkhidmatan

5. Organisasi RISDA & Dasar-Dasar Kerajaan

6. Pengembangan

7. Pembangunan Usahawan

8. Bekalan Input Pertanian

9. Komunikasi Korporat

10. Produktiviti Dan Pemasaran

11. Akta Badan-Badan Berkanun (Akta 605)

12. Teknologi Maklumat

 


   

 

Hakcipta Terpelihara 2012 © Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)