RI

RISDA adalah sebuah Badan Berkanun Persekutuan dibawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) yang ditubuhkan pada 1 Janauri 1973 dibawah kuasa yang diluluskan oleh Parlimen :

1.Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Akta 85 tahun 1972)

2.Ordinan Kumpulan Wang Perusahaan Getah
(Penanaman Semula) 1952.

| Menu Utama | Ibu Pejabat Risda | RISDA Johor | Tanam Semula | Pembangunan |
| Model Bisnes | Kolej Risda |
Dibangunkan oleh:Unit Pengembangan Pejabat Pengarah RISDA Negeri Johor