Racun Rumpai
Jenama
Kegunaan/Pengesyoran
Kadar/Pam
Kadar/Hektar
Roundup/Ecomax/
NRSCOSATE
Racun Herba Serapan
i. Rumpai Am
ii. Lalang/Rumpai Ekor Kuda
60 - 120 ml
120 ml
1.5 - 3.0
6.0 liter
( semburan air
1000 liter )
WALLOP Racun Herba Serapan
i.  Rumpai Am
ii. Rumpai dikawasan tanaman  getah lebih     30% naungan
120 ml
80 ml

3.0 liter
2.0 liters
BASTA 15 Racun Herba Serapan dan Sentuhan 32 ml
i.  Rumpai biasa/berdaun lebar
ii. Paku Pakis


132 ml
240 ml

3.3 liter
6.0 liter
ALLY 20DF Racun Herba Serapan bukan hormon
i.  Beberapa jenis daun lebar
ii. Beberapa jenis daun lebar  berkayu

3g
6g

75g
150g
GARLON 250 Racun Herba Serapan
1 Bahagian + 5-19 bahagian disel/minyak tanah 50 - 60 ml
1.25 liter - 1.5 liter
DASATOX F Rumpai, rusiga dan rumpai-rumpai am dari jenis daun lebar
140 - 200 ml
3.5 - 5.0
PARAQUAT Paku Pakis
120 ml - 200 ml
3.0 - 5.0
HAT - TRICK Racun Herba Serapan
i. Rumpai Am

120 ml

3.0 liter
STARANE 200 Racun Herba Serapan
i. Rumpai daun lebar berkayu
40 - 50 ml
1.0 - 1.25 liter
Nota: 1. Kadar penggunaan kepada jenis rumpai,naungan dan ketebalan rumpai
         2. Ally perlu dicampur dengan racun lain atau lain-lain pembasuh ( surfactant )
         3. Garlon 250 dan Starane 200 boleh cederakan getah muda

| Menu Utama | Ibu Pejabat Risda | RISDA Johor | Tanam Semula | Pembangunan |
| Model Bisnes | Kolej Risda |
Dibangunkan oleh:Unit Pengembangan Pejabat Pengarah RISDA Negeri Johor