BEKALAN BAJA
 
Dalam tahun 2002 RISDA Negeri Johor Darul Ta'zim dapat membuat pembekalan baja sebanyak 296,608 kampit bernilai RM 5,789,195.80 iaitu mencatat 94 % berdasarkan keperluan tahunan bernialai RM 6.157 juta. Pembekalan baja mengikut pecahan daerah adalah seperti di JADUAL
 
 
DAERAH
ANGGARAN
KEPERLUAN 2000
RM
NILAI DIBEKAL
RM
%
Pontian
542,900.00
245,560.00
45
Muar
1,879,800.00
1,536,203.00
82
Segamat
1,440,500.00
1,692,234.80
117
K.Tinggi/J.Bahru
569,200.00
688,232.00
121
Batu Pahat
537,960.00
744,174.00
138
Kluang/Mersing
1,187,100.00
882,792.00
74
JUMLAH
6,157,460.00
5,789,195.80
94

| Menu Utama | Ibu Pejabat Risda | RISDA Johor | Tanam Semula | Pembangunan |
| Model Bisnes | Kolej Risda |
Dibangunkan oleh:Unit Pengembangan Pejabat Pengarah RISDA Negeri Johor