DIKEMASKINI PADA 15 JUN 2015

 

HRMIS

Pautan berikut boleh dicapai di Pusat Tanggungjawab dan PRS yang mempunyai talian Eg*Net sahaja:

i) http://hrmis.eghrmis.gov.my

Pautan berikut boleh dicapai di Pusat Tanggungjawab, PRS atau rangkaian Streamyx, Broadband, Wifi, Unifi  dan lain-lain:

i) http://hrmisone.eghrmis.gov.my

ii) http://hrmis2.eghrmis.gov.my

iii) http://zontimur.eghrmis.gov.my

Pautan berikut untuk latihan HRMIS di Pusat Tanggungjawab sahaja:

i) http://www.risda.gov.my/hrmistraining

**Perhatian : Kesemua URL HRMIS hanya boleh diakses menggunakan Internet Explorer V.7 dan keatas sahaja. Setting Internet Explorer V.9.0 sila klik disini

Tatacara Panduan Penggunaan Sistem HRMIS:

1. Modul Pengurusan Rekod Peribadi

1.1 Mengemaskini Rekod Peribadi

1.2 Perisytiharan Harta

1.2.1 Kemaskini dan Hantar Perisytiharan Harta

1.2.2 Isythar Tiada atau Tiada Perubahan Harta

2. Modul Profil Perkhidmatan (Pentadbiran Sistem)         

2.1 Kemaskini Profil Perkhidmatan

2.2 Selenggara Umur Bersara

3. Modul Penamatan Perkhidmatan

3.1 Persaraan Wajib

3.2 Persaraan Pilihan

3.3 Mati dalam Perkhidmatan

4. Modul Pengurusan Prestasi

4.1 Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

4.1.1 Buku Panduan Latihan Sasaran Kerja Tahunan

4.1.2 Mewujudkan SKT PYD

4.1.3 Pengesahan SKT PYD

4.1.4 Mencetak SKT yang Disahkan

4.2 Laporan Penilaian Prestasi Prestasi Tahunan (LNPT)

4.2.1 Buku Panduan Latihan Submodul LNPT

4.2.2 Kemasukan Penilaian Prestasi PYD

4.2.3 Penilaian Prestasi PPP

4.2.4Penilaian Prestasi PPK

5. Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran

5.1 Panduan Pengurusan Cuti - Semua Kakitangan

5.2 Buku Panduan Latihan Submodul Pengurusan Cuti (Untuk Kerani Cuti Sahaja)

6. Langkah-langkah memajukan mesej dalam Peti Pesanan HRMIS

PEKELILING HRMIS

  1. Pekeliling Perkhidmatan
  2. Surat Pekeliling Perkhidmatan
  3. Surat Edaran
  4. Arahan Pentadbiran (RISDA)

Seminar LNPT Dan Pengenalan Submodul Pengurusan Cuti Tahun 2014

1.0 Pengenalan Submodul Pengurusan Cuti - HRMIS

2.0 Kertas Kerja 6 - Pengenalan Submodul Pengurusan Cuti

3.0 Introduction LNPT

4.0 Penilaian Prestasi - Penentuan Pegawai Penilai

5.0 Kertas Kerja 5 - LNPT

Bengkel Profil Perkhidmatan dan Penamatan Perkhidmatan

1.0 Nota Profil Perkhidmatan HRMIS

2.0 Profil Perkhidmatan HQ, PRN, PRD,PRJ, PRB, IKPK & RISTEC

3.0 Nota Maklumat Asas Bakal Pesara dan Persaraan Wajib Had Umur

   

 

Hakcipta Terpelihara 2015 © Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)